Welcome to my third postcard blog - showing Warsaw from the late 19th century to the present day!

Witam na moim trzecim blogu pocztówkowym - pokazującym Warszawę od końca 19 wieku do czasów wspołczesnych!

Blog jest w trakcie tworzenia - co kilka tygodni pojawiać się będą poszczególne kategorie / Blog is under construction - every few weeks will appear different categories.

Visit my others blog: "World on Postcards" and "Poland on Postcards"

sobota, 6 kwietnia 2013

1915 - 1918 - Okupacja niemiecka / German occupation 1915 - 1918Proklamacja Królestwa Polskiego - 5 listopada 1916. Pocztówka propagandowa. / Proclamation the Kingdom of Poland - November 5, 1916. Propagandistic postcard .

Warszawa z lotu ptaka - około 1916 r /  Aerial view of Warsaw - about 1916


Pozdrowienia z Warszawy / Greetings from Warsaw


Pozdrowienia z Warszawy, ok 1916 / Greetings from Warsaw, ca. 1916

Warszawa 1917, Feldpost

Warszawa 1917, Feldpost

Pozdrowienia z Warszawy, czerwiec 1918 / Greetings from Warsaw, June 1918

Pozdrowienie z Warszawy / Gruss aus Warschau / Greetings from Warsaw - ok/ca 1917

Pozdrowienie z Warszawy / Gruss aus Warschau / Greetings from Warsaw - ok/ca 1917

Pozdrowienie z Warszawy / Gruss aus Warschau / Greetings from Warsaw - ok/ca 1917


Warszawa 1918 / Warsaw 1918

Warszawa 1918 / Warsaw 1918

Stare Miasto / Old City


Kolumna Zygmunta / Column of Sigismund - ok.1916/ca 1916

Plac Zamkowy / Castle Square, 1916

Plac Zamkowy / Castle Square, 1916

Ulica Miodowa, ok 1915 / Miodowa street, ca. 1915

Miodowa, ok/ca 1915

Ulica Nowosenatorska (dziś: Moliera). Pocztówka wysłana z Lublina podczas I Wojny Światowej przez czeskiego żołnierza armii austriackiej. Znaczek Cesarstwa Austriackiego. Stempel Cenzury Wojskowej.   /  Nowosenatorska Street (today: Moliera). Postcard sent from Lublin during World War I by a Czech soldier of the Austrian army. Stamp of the Austrian Empire. Military Censorship stamp.Ulica Długa, 1915 / Długa street, 1915

Krakowskie Przedmieście / Nowy Świat


Krakowskie Przedmieście, 1915

Krakowskie Przedmieście, 1916

Krakowskie Przedmieście - pocztówka wydana w Berlinie między 1915 a 1918 r. Wysłana z Warszawy w październiku 1920. /  Krakowskie Przedmieście - postcard published in Berlin between 1915 and 1918 Posted in Warsaw in October 1920

Pomnik Iwana Paskiewicza przed Pałacem Namiestnikowskim. Stał tu w latach 1870-1917.
Pocztówka z 1916 r. / Monument of Ivan Paskevich, on the front of the Namiesniowski Palace in Warsaw (now Presidential Palace). He stood there in the years 1870-1917. Postcard from 1916.

University of Warsaw. Postcard published in the years 1915-1918. Posted in May 1920 / Uniwersytet Warszawski. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana w maju 1920.


Copernicus Monument. Postcard published in the years 1915-1918. Posted November 30, 1920. / Pomnik Kopernika. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana 30 listopada 1920.

3 Maja 1916 w Warszawie / 3rd of May (Polish National Day) in 1916 - Krakowskie Przedmieście

Krakowskie Przedmieście - 3 Maja 1916 / 3rd of May 1916

Krakowskie Przedmieście - 3 Maja 1916 / 3rd of May 1916


Pochód 3 Maja 1916 / The march of May 3, 1916


Pochód Narodowy - 3 Maja 1916 / National March - May 3, 1916

Pochód Narodowy - 3 Maja 1916 / National March - May 3, 1916

Pochód Narodowy - 3 Maja 1916 / National March - May 3, 1916MarszałkowskaMarszałkowska street. Postcard published in the years 1915-1918. Sent in 1921. / Marszałkowska. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana w 1921 roku.

Marszałkowska, 1918

Marszałkowska, 1917. Postcard sent by German soldier from Rembertów - military base near Warsaw
Dworzec Wiedeński, ok 1915 / Warsaw-Vienna Railway Station, ca 1915


Aleje JerozolimskieAleje Jerozolimskie, 1917

Aleje Jerozolimski, ok/ca 1915


Aleje Ujazdowskie / Łazienki


Aleja Ujazdowska, ca 1915

Ogród Botaniczny i cerkiew na Placu na Rozdrożu, ok 1915 - na pocztówce błędny opis, podający Pragę /
Botanical Garden, circa 1915 - on a postcard incorrect description given of Praga district

Aleje Ujazdowskie, 1916


Szpital Ujazdowski, 1916 / Hospital Ujazdowski,1916

Belvedere Palace, ca 1918 / Pałac Belwederski - ok. 1918
Ulice Śródmieścia / Streets of City Center


Ulica Bracka, około 1915 / Bracka street, ca. 1915

Ulica Berga (dziś Traugutta). ok 1915 / Berga Street (now Traugutta), ca 1915


Aleja Szucha, ok/ca 1915


Róg Zgody i Siennej, o k1917 / Corner of Zgoda and Sienna, ca 1917

Sienna, 1915


Philharmonic. Postcard published in the years 1915-1918. Posted January 9, 1921. / Filharmonia. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana 9 stycznia 1921 roku.

Filharminia / Philharmonic - październik / October 1918Plac Bankowy / Bank Square


Plac Bankowy / Bank Square, ca. 1916Plac Warecki (Napoleona) / Warecki (Napoleon) Square

Main Post Office at Napoleon Square. Postcard published in the years 1915-1918. Posted January 9, 1921 roku. / Poczta Główna na Placu Napoleona. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana 9 stycznia 1921 roku.Plac Tetralny i Ratusz / Theatre Square and City Hall


Ratusz / City Hall, ca. 1917
Ratusz / City Hall, ca. 1917

Ratusz / City Hall, ca. 1917
Teatr Wielki / The Grand Theatre, ca. 1917

Urodziny cesarza Wilhelma II, Plac Teatralny, 1916 / Birthday of Emperor Wilhelm II, Theatre Square, 1916

Plac i Ogród Saski / Saxon Square and Saxon Garden

Niemiecki dowódca - książę Leopold Bawarski dokonuje przeglądu wojsk na Placu Saskim, ok 1915 / The German Commander - Prince Leopold of Bavaria shall review the troops at Saxon Square, ca. 1915

Ogród Saski / Saxon Garden, ca. 1917

Oranżeria w Ogrodzie Saskim, 1915 / Orangerie in Saxon Garden, 1915


Plac i Ogród Krasińskich / Krasiński Square and Krasiński Garden
Plac Krasińskich / Krasińskich Square, 1915

Praga

Widok Pragi /  View of Praga District. 1916

Praga, 1916

Dworzec Terespolski 1916 / Warsaw - Terespol Railway Station, 1916

Dworzec Terespolski (dziś Warszawa Wschodnia), 1917 / Terespol Railway Station (now Warsaw East Railway Station), 1917


Powązki


Kościół Św. Karola Boromeusza, Powązki. 1916 /  Church of St. Charles Borromeo, Powązki. 1916


Powiśle


Karowa street. Postcard published in the years 1915-1918. Posted November 11, 1920. / Ulica Karowa. Pocztówka wydana w latach 1915-1918. Wysłana 11 listopada 1920.
Ulica Karowa / Karowa street. Ok/ca 1916


Mosty / Bridges
Most Generała Beselera - zbudowany na czas odbudowy Mostu Kierbedzia. Dzień otwarcia - 22 września 1915 /        General Beseler Bridge - built for Bridge Kierbedzia reconstruction time. Opening Day - September 22, 1915.


Most Generała Beselera - zbudowany na czas odbudowy Mostu Kierbedzia, 1916  / General Beseler Bridge, 1916


Zniszczony Most Poniatowskiego, 1915 / Destroyed Poniatowski Bridge, 1915Pocztówki rysunkowe / Drawing postcards

Ulica Wierzbowa, 1916 / Wierzbowa street, 1916

Ratusz / City Hall
Zachęta / Museum of Arts
Cerkiew na Placu Saskim / Orthodox Church at Saski Square

Poczta Główna / Main Post Office, ok/ca 1915

Bank Polski / Polish Bank

Pałac Staszica - Niemiecki Klub Żołnierski, ok 1916 / Palace of Staszic - German soldier club, circa 1916
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz