Welcome to my third postcard blog - showing Warsaw from the late 19th century to the present day!

Witam na moim trzecim blogu pocztówkowym - pokazującym Warszawę od końca 19 wieku do czasów wspołczesnych!

Blog jest w trakcie tworzenia - co kilka tygodni pojawiać się będą poszczególne kategorie / Blog is under construction - every few weeks will appear different categories.

Visit my others blog: "World on Postcards" and "Poland on Postcards"

niedziela, 1 września 2013

Lata 50-te XX wieku / 1950-1959


Warszawa / Warsaw. Postcard sent in December 1954

Most Śląsko-Dąbrowski, 1950. Stempel pocztowy "Żądamy zakazu broni atomowej!" / Silesian-Dabrowski Bridge, 1950. Postmark "We demand the prohibition of nuclear weapons!"

Stare Miasto / Old City. Postcard sent in March 1950

Grób Nieznanego Żołnierza / Tomb of the Unknown Soldier. Postcard sent in October 1950

Dzisiejsza Aleja Solidarności, początek lat 50-tych / Present Solidarity Avenue, the beginning of the 50s


Krakowskie Przedmieście. Postcrad sent in September 1954

Krakowskie Przedmieście - Ministerstwo Kultury i Sztuki / Ministry of Culture and Art. 1955

Nowy Świat, 1952

Wilanów. Postcard sent in March 1954

Trasa W-Z i Kościół Świętej Anny / Route W-Z and the Church of St. Anna. ok/ca 1955

Trasa W-Z / Route W-Z. ok/ca 1955

Most Śląsko-Dąbrowski / Śląsko-Dąbrowski bridge. Ok/ca 1955-

Marszłkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) / Marszałkowska Residential District (MDM). 1952

Stare Miasto / Old City. 1955

Krakowskie Przedmieście, 1958

Plac Zamkowy / Castle Square - 1958

Krakowskie Przedmieście. Postcard sent in December 1954

Pałac Pod Blachą / The Copper-Roof Palace. 1955

Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego / Statue of Prince Jozef Poniatowski. 1956

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego / Statue of King Jan III Sobieski. 1956

Żoliborz - domy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej / Zoliborz district. 1955

Mokotów - ulica Chocimska / Chocimska street, Mokotów district. 1952


Pałac Kultury / Palace of Culture. 1955

Pałac Staszica / Staszic Palace. Ok/ca 1955

Teatr Wielki / The Grand Theatre. Ok/ca 1955

Teatr Wielki / The Grand Theatre. Ok/ca 1955

Kościół Św. Anny - widok z Mariensztatu / St.Anna Church. Ok/ca 1955

Kościół Św. Anny - widok z Mariensztatu / St.Anna Church. Ok/ca 1955

Krakowskie Przedmieście. Ok/ca 1955

Kolumna Zygmunta / Sigismund's Column. Postcard sent in February 1954

Pomnik Chopina / Chopin Monument. Postcard sent in August 1957

Pałac Małachowskich / Małachowskich Palace. Ok/ca 1955

Żoliborz. Postcard sent in August 1953

Miodowa. Postcard sent in November 1954

Sejm / Polish Parliament. Postcard sent in November 1954

Plac Trzech Krzyży / Three Crosses Square. Postcard sent in April 1955

Stare Miasto / Old City. Postcard sent in May 1955

Trasa W-Z / Route W-Z. Postcard sent in March 1955

Krakowskie Przedmieście. Postcrad sent in November 1957

Kościół Paulinów, ulica Freta - 1958 / Pauline Church, Freta st. - 1958

Łazienki / Łazienki Park and Palace. Postcard sent in October 1958

Plac Dzierżyńskiego / Dzierżyński Square (now: Bankowy Square). Postcard sent in October 1957

Mariensztat, ok./ca. 1950
Mariensztat. 1958

Pozdrowienia 1 Majowe. Mariensztat. Pocztówka fotograficzna, ok 1955r.
The 1st of May greetings. Mariensztat. Photographic postcard - ca 1955.

Centrum / City Centre. Postcard sent in January 1957

Pałac Kultury / Palace of Culture. Ok/ca 1955

Pałac Kultury i Nauki, 1957 / Palace of Culture and Science, 1957

Pałac Kultury i Nauki. Teatr "Lalka" - widownia. 1957. Dar od Jacka Szury z Paweli Małej. Dziękuje bardzo! / Palace of Culture and Science. Theatre "Lalka" - auditorium. 1957. Gift from Jacek Szura from Pawela Mała. Thank you very much!

Kino "Praha", 1957 / "Praha" Cinema, 1957


Pomnik Braterstwa Broni na Pradze - pocztówka z 1950 r /
Monument Brotherhood of Polish and Soviet Arms on Praga district - postcard from 1950


Stare Miasto - Barbakan / Old City - Barbican. Postcard sent in August 1959

Urząd Rady Ministrów, 1959 / Cabinet Office (now - The Presidential Palace), 1959


PKO i "Drapacz" - lata 50-te / PKO building and "Skyscraper" - The Fifties


Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology. 1958
 

Dom Partii, 1958 / Main Building of Polish Communist Party, 1958.


Mariensztat. Pocztówka wysłana w lipcu 1956 / Postcard sent in July 1956

Most Poniatowskiego i żegluga na Wiśle - ok 1950 r / Poniatowski bridge and navigation on the Vistula River - about 1950

Teatr Letni w Łazienkach - 1955 / Summer Theatre in the the Łazienki Park - 1955

"Gruba Kaśka" i fragment Muranowa - 1959 / "Big Kate" (well of destroyed Great Synagogue) and a fragment of Muranów district - 1959

Barbakan, ok/ca 1955

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz